Chodníky okolo domu a v záhrade

Chodník z prírodného kameňa v záhade rodinného domu. Chodník okolo domu vytvorený zo šľapákov z prírodného kameňa.